Aartsengel Cassiël

De smaragdgroene/mid olijf kleur van dit flesje wordt geassocieerd met Saturnus. Cassiël regeert de Sabbath of de rustdag, de reflectiepauze in onze week. De combinatie smaragdgroen/mid olijf rondt de reis van de zonnevlecht naar het hart af.

Het biedt ons de kans om de overgang te maken naar dat nieuwe niveau van hoop naarmate we de ontgoochelingen van het verleden loslaten.
De wrok en de bitterheid getransformeerd, niet tot wishful thinking maar tot een nieuw besef van hoop.

Cassiël wordt vaak gezien als de Bewaker, wat we vanuit Aura-Soma standpunt zouden kunnen beschouwen als dezelfde energie die we terugvinden in koraal of licht koraal. In zekere zin aanschouwt Cassiël eerder dan actief te zijn of tussen te komen in de omstandigheid van het menselijk bestaan, tenzij hij daartoe geroepen wordt. In Kabbalistische teksten staat duidelijk beschreven dat Cassiël niet mag tussenkomen op ons menselijke domein.

Wat vanuit Aura-Soma perspectief echt belangrijk is, is dat we ondersteuning nodig hebben, vooral in deze tijd, zodat de waarheid die in ons hart ligt zich kan verbinden met het toeschouwen, het ‘niet weten’. Dit lijkt misschien een heel gecompliceerde uitspraak, maar het is in feite heel eenvoudig. Weten dat ‘we niet weten’ is fundamenteel. Het is iets dat door dankbaarheid, door een gevoel van leegte, de deur opent tot een diep gevoel van iets dat voorbij het geliefde, de bron van liefde in het bestaan, ligt.

Op dit punt in de tijd vertegenwoordigt Cassiël iets van deze energie, hoe we zouden kunnen omgaan met deze energie voor onszelf via een her-evaluatie van de ‘IK BEN’. Een nieuw perspectief van spiritueel zelfvertrouwen is geboren.

Cassiël is eveneens een Aartsengel die verbonden is met de diepe niveaus van het cellulair geheugen, vooral het cellulair geheugen rond de matrix of de constructies die de patronen van spanning zijn welke de modificatie van het hart hebben teweeg gebracht. Als we ons Cassiël kunnen voorstellen als een liefde ‘voorbij alle begrip’, een liefde die absoluut geen grenzen heeft (grenzeloos), dan kan Cassiël ons helpen om onze hartepijn, ons gevoel van verraad of ontgoocheling los te laten. In de Kabbalistische en Joods-Christelijke tradities is vaak met Aartsengel Cassiël gewerkt, en werd hij vaak aangeroepen.

Hij/zij is een Aartsengel die in alle teksten zonder attribuut wordt beschreven. Er wordt gezegd dat Cassiël een solitaire Aartsengel is die normaal gesproken niet geassocieerd is met andere Aartsengelen. Eenzame en melancholische Cassiël stort tranen van ontspanning, en door de diepe droefheid brengt hij/zij een nieuw gevoel van ruimte en plaats.

De duif neemt alles mee wat ons in de arena van het leven bezwaart. Naarmate de richting duidelijker wordt, worden onze moeilijkheden getransformeerd door de intensiteit van de liefde. Als we dichter bij de waarheid van het hart komen, is een deel van de functionaliteit van Cassiël een gevoel van diepe eenzaamheid en alleen zijn dat, vanuit het Engels bekeken, gelijk staat aan ‘al(l)-één-heid’. Dit is een deel van de energie van deze combinatie. De eenmaking, het nieuwe spirituele sleutelbegrip, een gevoel van eenheid voorbij traditie of vorm.

We kunnen Cassiël ook zien als een Aarstengel van Vuur, een zuiverend vuur, een vuur zoals de oorspronkelijke schepping. Hier wil ik vermelden dat er een gevoel is van een nieuw begin in Aura-Soma, dezelfde impuls als bij de aanvang. Een opnieuw weerklinken van de Do van het octaaf waarmee Aura-Soma begon, het her-installeren van het nieuwe begin in het Aura-Soma systeem. Dit gaat gepaard met veelvuldige synchroniciteiten, te veel om er hier op in te gaan, maar het volstaat om nu te zeggen dat deze Aartsengel hier is om ons te ondersteunen in het her-installeren van de originele impuls die Aura-Soma heeft doen ontstaan; wat aan Vicky Wall gegeven was, wat via haar werd geïnspireerd in dat eerste weerklinken van de Do, meer dan dertig jaar geleden. Dat klinkt opnieuw op een ander niveau met de inspiratie die Cassiël brengt.

Het is ook belangrijk om te vermelden dat Cassiël evenwicht kan brengen in de relatie tussen onze innerlijke mannelijke/vrouwelijke aspecten, het licht en het donker. De wijsheid en de gelukzaligheid die in de diepere niveaus van ons wezen liggen. Cassiël is ook op heel wat afbeeldingen te zien als een koning die op een draak rijdt, en ook als een figuur die lijkt op de Heremiet op de Tarotkaart.

Daarbij is het interessant dat deze Aartsengel geboren wordt in Maagd. Hij is verbonden met de Aartsengel Sandalfon. Cassiël wordt, net zoals Sandalfon, in het proces van de kinderen die komen en gaan in deze wereld, vaak gezien wordt als een engel van tranen. Zaterdag is zijn dag van de week, en net zoals we Anubis zien als de bewaker tussen deze wereld en de volgende wereld, kunnen we aannemen dat Cassiël deze rol deelt. Hierbij komt een interessante referentie naar voor, namelijk dat hij de heerser is van de Zevende Hemel, de Heiligste van de Hemelen, die de Troon van de Heerlijkheid, die begeleid wordt door de andere zeven planetaire Aartsengelen, huisvest.

Het tijdperk van Saturnus, van oude en diepe wijsheid, tot het moment waarop Saturnus te dicht bij de zon kwam. De ringen die zich vormden bij de snelle gasvormige verdamping die plaatsvond als de ijskappen in een versneld tempo smolten. Zijn werk heeft te maken met karma om ons doorheen de condensatie te helpen van de karmische lessen die plaatsvinden, en ook met landbouw, om ons te helpen alles te ontplooien wat de nieuwe landbouwtechnieken impliciet nodig hebben tegenover het wezen van de aarde. Zijn werk hangt ook samen met meditatie, alsook met ons helpen de relatie tussen tijd en dood te begrijpen. Een bepaald deel van het sleutelbegrip, namelijk spiritueel zelfvertrouwen, een gevoel van vertrouwen dat ontstaat door het begrijpen van de ware aard van eigenwaarde, heeft te maken met Cassiël.

Toen ik in het begin van dit stuk sprak over het gevoel van ‘Ik weet niet’, eerder dan ik weet het wel, dan lijkt dat bijna tegenovergesteld of paradoxaal aan het spreken over spiritueel zelfvertrouwen. Misschien is ergens weten dat ‘we niet weten’ een besef van vertrouwen in onze ster, vertrouwen hebben in onze essentie en hoe die samenhangt met de opening naar het hart via olijf. Dit wordt in feite een deel van de inzichten die Cassiël ons brengt op dit punt in de tijd.

In het Aura-Soma systeem denken we bij fles 10, groen op groen, aan karma: je zal oogsten wat je zaait. We kunnen dat beschouwen als dat wat we nu ervaren als een consequentie van onze handelingen in het verleden. Wat we nu doen zal de consequenties scheppen voor wie we gaan worden. Het is ook belangrijk dat we waarheid beschouwen als iets dat vreugde en feest brengt.

Een deel van Cassiël als een wachter is om geen mening te hebben in de zin van een oordeel, maar meer om verrukt te zijn in dat wat ziet wat er te zien is. De scenario’s die in de geest verschijnen krijgen ruimte om de blauwe hemel die er in verborgen ligt te onthullen. Het dier dat met Cassiël geassocieerd wordt, is de kraai of de raaf, die in de traditie van de druïden nauw verbonden zijn met de Christusenergie, naast vele andere invloeden.

Cassiël heerst ook over de ouderlingen, in verband met testamenten en met de dood. De bloem die meest met Cassiël geassocieerd wordt, is de witte lelie, maar ook het viooltje, Vicky’s favoriete bloem. Ik denk dat het energetisch behoorlijk ongewoon zal zijn, vanwege de bijzondere combinatie van stenen die naar voor kwamen in de spagyrische tincturen. Turkoois en obsidiaan samen is verrassend, een heel interessante combinatie, alsook diamant en onyx. Saffier is een andere steen die heel belangrijk is in verband met Cassiël, vooral licht of mid blauwe saffier. Het is een energie die de Aartsengel verbindt met andere kwaliteiten die anders verborgen zijn. Het is een steen die echt kan helpen om een gevoel van overvloed te geven, het loslaten van ons gevoel van gemis of van wat de patronen in stand houdt in plaats van onszelf de mogelijkheid op een overvloedig leven te ontzeggen.

Cassiël brengt ons ook de mogelijkheid om dieper in meditatie te gaan, naar het ophelderen van de karmische patronen, naar een meer verlichte kijk om ons te helpen onze werkelijke spirituele intensiteit te verwezenlijken. Cassiël kan helpen om helderziendheid te manifesteren.

Als we denken aan de kleuren smaragdgroen en olijf, dan brengen we die niet dadelijk in verband met de kwaliteit van helder zien, maar denk in termen van onze inzichten in een panoramisch bewustzijn, in staat zijn dingen te zien voorbij de grenzen van onze eigen positie. De helderziendheid en het bewustzijn waardoor we in staat zijn om onszelf in de plaats van iemand anders te stellen, is de helderheid die Cassiël brengt. Het helpt iemand om werkelijk in contact te komen met de diepere intuïtie.

We kunnen deze Aartsengel niet alleen bekijken in termen van de Gematigdheid (113 = 14), maar ook in het bijzonder in verband met de manier waarop Cassiël ons kan ondersteunen om onze waarheid uit te drukken, zowel op individuele basis als in een publieke context, via de expressie van de innerlijke wijsheid die de kwaliteit van de analytische geest in evenwicht brengt met de hogere intuïtie. Ondersteuning om zich sereen uit te drukken met integriteit, om rustig uit te drukken wat op een dieper niveau van de innerlijke wijsheid zit. We zien smaragdgroen en mid olijf niet bepaald als doeltreffend op de keelchakra, maar deze bepaalde combinatie zal zeer goed helpen bij het opruimen van de blokkades en de obstakels rond onze vaardigheid om helder te spreken, en om onze innerlijke waarheid uit te drukken.

Cassiël moedigt ons aan om afzondering op te zoeken zodat we in contact zouden kunnen komen met de diepste niveaus van meditatieve ervaring. Stilte vinden in de afzondering van geest is de manier waarop we karmische patronen kunnen loslaten. Cassiël is een Aartsengel die gezondheid brengt, en die ons helpt om in contact te komen met een schoonheid die ontstaat vanuit de innerlijke essentie, de diepere kern in onszelf. Als we denken aan de manier waarop schoonheid een uitdrukking is van innerlijke intentie en attitude, kan Cassiël ons eveneens helpen om daarmee in contact te komen. We kunnen onze patronen uit het verleden rond onze standpunten tegenover gemis, die verhinderen dat de schoonheid van de ziel gerealiseerd wordt of ontstaat, achter ons laten. Cassiël brengt ons een nieuw besef van waarheid en nieuwsgierigheid naar de overvloed die het leven te bieden heeft.

In een van de vorige paragrafen wordt aan Cassiël gerefereerd als de Heremiet in de Tarot, astrologisch geassocieerd met Maagd. De kaart Gematigdheid in heel wat Tarot afbeeldingen, is nauwer verwant aan een ander aspect van Cassiël, die eveneens gekend als de Engel van de Gematigdheid. De Engel van de Gematigdheid wordt vaak afgebeeld met één voet in het water en één voet op het land, symbool voor het bewuste en het onderbewuste aspect die een deel zijn van het inzicht in Cassiël. Dat geeft een idee over het alchemistisch proces, het overgieten van de gouden vloeistof van de ene kelk in de andere.

Cassiël is ook gekend als de Engel van Sereniteit. Een ander attribuut van Cassiël is dat hij/zij ons mogelijk maakt om meer onafhankelijk te worden in termen van de manier waarop we ons identificeren met de krachten van het wassen en het afnemen van de maan, in plaats van daaraan onderworpen te zijn.

Cassiël ondersteunt ons bij het volgen van onze innerlijke waarheid die ons helpt om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, wat ons vooral helpt bij het vinden van onze weg naar het punt waar we ons kunnen verbinden met het Goddelijke, de juiste plaats op aarde om te doen wat we moeten doen om verbinding te krijgen met het Goddelijke plan, waarmee we akkoord gingen voor we hier kwamen.

Cassiël heeft ook een reputatie van behulpzaam te zijn voor hen met ‘angst voor water’, zij die niet van water houden. Cassiël is dienstvaardig voor scheepvaart en bij zeereizen. Het is vreemd hoe sommige van deze attributen werken, vooral wanneer we in acht nemen dat we voor zeven tienden uit water bestaan. En wat vrezen we dat ons weerhoudt om onze eigen waarheid te realiseren In Liefde, zoals altijd Aartsengel Cassiël wordt geassocieerd met Saturnus. Cassiël regeert de Sabbath of de rustdag, de reflectiepauze in onze week. De combinatie smaragdgroen/mid olijf rondt de reis van de zonnevlecht naar het hart af. Het biedt ons de kans om de overgang te maken naar dat nieuwe niveau van hoop naarmate we de ontgoochelingen van het verleden loslaten. De wrok en de bitterheid getransformeerd, niet tot wishful thinking maar tot een nieuw besef van hoop.

Cassiël wordt vaak gezien als de Bewaker, wat we vanuit Aura-Soma standpunt zouden kunnen beschouwen als dezelfde energie die we terugvinden in koraal of licht koraal. In zekere zin aanschouwt Cassiël eerder dan actief te zijn of tussen te komen in de omstandigheid van het menselijk bestaan, tenzij hij daartoe geroepen wordt. In Kabbalistische teksten staat duidelijk beschreven dat Cassiël niet mag tussenkomen op ons menselijke domein.